Domácnosti

  • vysokorýchlostný neobmedzený INTERNET OD 6,90 € za mesiac s rýchlosťou pripojenia od 4/1 Mbit/s
  • 3x RÝCHLEJŠIA NOČNÁ LINKA na sťahovanie filmov zdarma
    (od 24:00 do 06:00)
  • SKÚŠOBNÁ DOBA 30 DNÍ so zárukou vrátenia peňazí
  • ZRIADENIE 0 € v prípade prechodu od iného wifi poskytovateľa
  • možnosť pripojiť wifi router na PRIPOJENIE VIACERYCH POČÍTAČOV

R Ý CH L O S Ť  P R I P O J E N I A

MINI

rýchlosť pripojenia: 4/1 Mbit/s
mesačný poplatok: 6,90 €

    ŠTANDARD

rýchlosť pripojenia: 7/2 Mbit/s
mesačný poplatok: 9,90 €

    EXTRA

rýchlosť pripojenia: 10/3 Mbit/s
mesačný poplatok: 12,90 €

Všeobecné podmienky

Zriaďovací poplatok obsahuje kompletnú montáž a prvotné sieťové nastavenie. Nočná linka môže dosahovať maximálnu rýchlosť pripojenia 30/30 Mbit/s (záleží od lokality pripojenia). Všetky pripojenia sú pri agregácii 1:10. Zriaďenie prípojky od objednania je do 10 pracovných dní. Pripojenie je realizované štruktúrovanou kabelážou, v prípade nedostatočného pokrytia bezdrôtovou technológiou WiFi v pásme 5GHz. Ku každému pripojenu je možné dokúpiť si WiFi Router na pripojenie viacerych počítačov bez zmeny mesačného poplatku.